ul. Warszawska 45
26 - 400 Przysucha
tel.: 0-48 675 25 85
gimnazjum@go3.pl
strona główna
nasze miasto
nauczyciele
wydarzenia
sport
Szkoła z klasą
Dni Gimnazjalisty
Klub Europejski
Absolwenci
MIG
szkolne fotki
nakarm
głodne dziecko
www.pajacyk.pl
 


   Nasze miasto                

Jako wioska zaistniała na mapie Polski we wczesnym średniowieczu. W 1415 roku nosiła nazwę Przesucha. Obecna nazwa Przysucha używana jest od roku 1490, a w historycznych zapiskach widnieje przy okazji transakcji Pawła Męciny z Przysuchy. W dniu 11 grudnia 1710 roku, na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II Mocnego, otrzymała prawa miejskie, które utraciła w 1869 r. Ponowne przyznanie praw miejskich nastąpiło w 1958 r. Od 1795 r. Przysucha znajdowała się w zaborze austriackim a następnie w latach 1809-15 w Księstwie Warszawskim. Pod koniec XIX w. nastąpił upadek przemysłu z powodu braku połączeń kolejowych. Miasto ma niecodzienny układ architektoniczny, który zawdzięcza zamieszkującym je przed laty trzem społecznością: niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Pozostawiły one po sobie trzy odrębne rynki, które do dziś możemy podziwiać. Pozostałością po społeczności żydowskiej jest synagoga z końca XVIII w. i cmentarz żydowski. Na rynku Polskim znajduje się barokowo-klasycystyczny kościół katolicki. Budowa kościoła została zrealizowana w 1786 roku, dzięki fundatorce Urszuli z Morstwinów Dembińskiej. W parku, nie daleko naszego Gimnazjum, znajduje się dwór rodziny Dembińskich, z pierwszej połowy XIX w. Obecnie mieści się tam muzeum im. Oskara Kolberga (1814-90), który urodził się w naszym mieście. Dom rodzinny tego znakomitego etnografa i miłośnika pieśni ludowej, znajduje się w centrum miasta. Kolejnym zabytkowym budynkiem jest lamus z XVII w. W latach 1939-40 okolice Przysuchy były terenem intensywnych działań Hubalczyków. 26 IX 1944 w podprzysuskich lasach miała miejsce bitwa pomiędzy 25 i 24 pułkiem AK a niemiecką ekspedycją przeciwpartyzancką. Partyzanci przełamali pierścień i wyszli z okrążenia. W Przysusze została założona w 1918 pierwsza w Polsce Spółdzielcza Szkoła Zawodowa, założył ją Ludwik Skowyra. Młodzież po ukończeniu Gimnazjum może się kształcić, w wielo-profilowym Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Mechanicznym lub Liceum Zawodowym.
 

 

 
UGiM Przysucha
Powiat przysuski
ZS Nr1 Przysucha
ZS Nr2 Przysucha

zalecana rozdzielczość
co najmniej 800x600

kodowanie
ISO 8859-2

(c) PG Przysucha